Wilhelminaweg 15d, 6951 BM Dieren,
(0313) 41 61 75
Afspraak maken

Privacy policy

De AVG en onze praktijk

Onze praktijk werkt conform de nieuwe AVG wetgeving en de bijbehorende veiligheidsstandaarden. Dat betekent dat wij onze procedures rondom informatiebeveiliging nog verder aangescherpt hebben. Als patiënt zal u hier weinig van merken, omdat wij deze aanpassingen vooral op praktijkniveau doorvoeren. Toch vermelden we dit graag, zodat u weet dat uw privacy bij ons hoog in het vaandel staat. Ook het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Intramed waar wij in werken voldoet aan alle richtlijnen en veiligheidseisen.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door praktijk Manueeltherapeuten.com verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Vastleggen administratieve- en patiëntgegevens in verband met het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;
 • Emailgegevens in verband met het versturen van tevredenheid enquêtes.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan praktijk Manueeltherapeuten.com de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters en voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Huisarts;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Verzekeringsgegevens;
 • ID-/paspoortgegevens;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door praktijk Manueeltherapeuten.com opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het vastleggen van de digitale dossiervoering;
 • Het verzorgen van de ( financiële) administratie;
 • Het verwerken van declaraties;
 • Het versturen en gegevens verzamelen van de uitgaande enquêtes;
 • Het contactformulier op de website;
 • Communicatie met patiënten via email.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De AVG en onze patiënten

Met de komst van de AVG wetgeving veranderen uw privacy rechten. U heeft per 25 mei 2018 recht op inzage, mutatie en vergetelheid. Hierover kunt u meer lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u aanspraak maken op uw rechten, of heeft u hier vragen over? Meld u bij een medewerker van de praktijk voor meer informatie.

Vragen

Als praktijk Manueeltherapeuten.com zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens

Praktijk Manueeltherapeuten.com

Wilhelminaweg 15d

6951 BM Dieren

Tel: 0313-416175

info@manueeltherapeuten.com